Agenda

Agenda KSCC Nijmegen

Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak

Zondag          
11.00 uur  Eucharistieviering
Maandag        
10.30 uur   Stafvergadering
Dinsdag         
10.00 uur   KSCC Gymnastiek
Woensdag      
10.30 uur   Repetitie Waalkanterskoor
13.30 uur   Bridge (oneven weken)
Donderdag     
15.30 uur  Verzorgen Christoffelnieuws (even weken)
19.00 uur  Repetitie KSCC Kerkkoor
Vrijdag           
09.30 uur  bloemschikken

Extra van en rondom KSCC Nijmegen

Donderdag 16 maart
19.30 uur Vergadering Schuttevaer Z O N

Zondag 19 maart
12.00 uur Start Stevensloop. KSCC minder goed bereikbaar.

Zondag 26 maart
02.00 uur Start zomertijd, klok wordt een uur vooruit gezet.

Maandag 10 april
13.30 uur Paasstukjes maken met Yvonne Meering.

Dinsdag 11 april
13.30 uur Soos mét……..modeshow van de firma de Haas

Agenda ‘Het Zuiden’

Zondag
10.30 uur    Woord Communiedienst. Na de dienst is een bestuurslid aanwezig. Bibliotheek geopend
Woensdag
14.00 uur     Handwerken, kaarten. Bibliotheek geopend

Baptisten Delfzijl

19 maart 2017:
09.30 uur Ds. R. Ham

26 maart 2017:
09.30 uur Ds. R. Ham
19.00 uur Jongerendienst Thema: Defeated

02 april 2017:
09.30 uur Ds. R. Ham ‘Viering van het Heilig Avondmaal’

09 april 2017:
09.30 uur Ds. R. Ham
Iedere donderdagavond: aanvang 19.30 uur:
Bijbelbespreking of Kringavond
www.baptisten-delfzijl.nl

Agenda KSCC Rotterdam

Zondag
11.00 uur Iedere derde zondag van de maand Eucharistieviering in Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 te Rotterdam.

 

Agenda Binnenvaart SOOS Zwijndrecht

Dinsdag 21 maart
14.00 uur Soosdag Julia internaat.

Donderdag 30 maart
13.30 uur Klaverjasmiddag Julia internaat.

Dinsdag 04 april
14.00 uur Soosdag Julia internaat.

Donderdag 13 april
13.30 uur Klaverjasmiddag Julia internaat.