Voorkom dat Nederland vastgroeit in de files…

Is er invloed op wat er tijdens de informatie en formatie gebeurt?

In de formatie worden de poppetjes benoemd. In het informatieproces gaat het om de inhoud. We hebben het er druk mee. Het lijkt een relatieve stilte te zijn maar er gebeurt heel veel op de achtergrond. Je moet je hele relatienetwerk inschakelen om tijdens het informatieproces input te kunnen geven. In de brief die BLN mede heeft gestuurd aan Edith Schippers staan heel concrete zaken genoemd. Maar als je wilt dat jouw verhaal wordt meegenomen, moet je ervoor zorgen dat je verhaal deel uitmaakt van een veel groter verhaal waarmee het belang van Nederland is gediend. Dat brengt je in een heel andere positie. Er is een nationaal probleem en de binnenvaart kan deel uitmaken van een structurele oplossing voor dat nationale probleem. We werken daaraan in samenspraak met de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, die dagelijks een lijn hebben met de informateur. Wij zijn er blij mee dat VNO-NCW en MKB-Nederland het verkeersprobleem waar Nederland mee gaat kampen, herkennen en erkennen. Realiseer je je wel dat binnen nu en vijf jaar de status quo zo verandert dat we 40% meer verliesuren in de files oplopen? Realiseren we ons dat als de economische groei succesvol is – wat we ook allemaal willen – dat Nederland dan vastgroeit in de files? Daar is een sense of urgency: die info ligt op tafel. Iedereen weet dat er geen of weinig snelwegen bij zullen komen en dat als ze komen, er geen aansluiting is op het onderliggende wegennet. De oplossing heet dan niet het spoor want die capaciteit is er niet. Als je niet kapot wilt groeien en vast staan, dan moet je meer naar de binnenvaart brengen.

Hoe wil je dat doen? Je kan de verlader niet dwingen.

Op de eerste plaats moet de infrastructuur – inclusief transferpunten tussen weg, spoor en binnenvaart – in orde zijn. Dan moet je gaan nadenken over het meer en beter stimuleren van multimodaal transport. Een partij als Maatwerk (groep consultants die via BVB worden aangestuurd op kosten van (provinciale) overheden – red.) is mooi, maar ook te kleinschalig. Dat moet veel groter worden opgepakt; het gaat om héél Nederland!

Wil en kan Koninklijke BLN-Schuttevaer daar een rol in spelen? 

Jazeker; als keten-brede organisatie met vervoerders bevrachtingsorganisaties kunnen we het complete verhaal van vervoer én de organisatie ervan aanpakken. We merken dat onze ledengroepen dichter bij elkaar komen en beter gaan samenwerken over de keten heen. Samen kunnen we veel doen om Nederland multimodaal te laten denken. Bevrachters zijn de belangrijkste brug naar de verladers die nu in de file staan. Zo kunnen we het goed georganiseerde geluid laten horen richting overheid, gericht op filevermindering in het Nederland van morgen en het maximaal inzetten van het duurzaamste vervoer: binnenvaart

Voor de verkiezingen speelde de kwestie over bevrachters die schippers niet goed voorlichten over vergoedingen. Krijgt dat een vervolg?

De minister wilde niets doen, Martijn van Helvert (CDA-Kamerlid – red.) wel. Als BLN-Schuttevaer moeten we uiteraard van Van Helvert weten wat hij wil regelen voordat we een standpunt kunnen innemen. Zoals ik eerder aangaf is het natuurlijk slim wanneer wij als BLN-Schuttevaer betrokken zijn bij wat er dan gebeurt.

Intern, binnen de ledengroepen, de commissie Markt en Economie en ook in het bestuur wordt nagedacht over de rollen van de bevrachter, vervoerder, verlader met de bijbehorende risico’s en verantwoordelijkheden. Ondanks dat er wettelijke kaders zijn, kan de praktijk toch anders zijn, althans kunnen er onduidelijkheden over en weer te bestaan.

Het is voor een iedereen goed om helderheid te krijgen. Dit kan mis(ver)standen voorkomen.  Als keten-brede organisatie, met alle belangen om één tafel zijn we bij uitstek in staat om dit vraagstuk in de volle breedte te bekijken en mee te denken over eventuele verbeteringen.

Heeft de binnenvaart iets aan GroenLinks? In hun verkiezingsprogramma was weinig terug te vinden.

Eigenlijk wel. GroenLinks wil de wereld zo schoon en groen mogelijk. Ook zij zullen ervan doordrongen moeten worden dat zelfs een schone vrachtauto 65 gram CO2 uitstoot als een ton een kilometer wordt verplaatst, terwijl een schip voor dezelfde prestatie amper 25 gram CO2 uitstoot. Zeker als ons vergroeningsplan wordt doorgezet, zullen we GroenLinks aan onze zijde vinden. Als we duidelijk kunnen maken dat door meer multimodaal te vervoeren er minder wegen nodig zijn, dan vindt GroenLinks dat geweldig. Dus ja: de seinen staan op gunstig.

Maar laten we het wel relativeren: er zijn nog wat meer partijen die hun stinkende best doen aan te tonen dat ze iets goeds voor het land doen. Maar zeker is dat Koninklijke BLN-Schuttevaer klaarstaat als de overheid minder files en meer met de binnenvaart wil.
GEEF JE MENING

Wilt u liever reageren zonder registreren?
- Voer uw commentaar in
- Vul uw naam en e-mailadres in
- Vink "Ik reageer liever als gast" aan
- Druk op de pijl om de reactie te plaatsen.