Herfst in de binnenvaart

BLN is nog niet goed en wel uit de startblokken (waar zijn die startblokken toch?) of de nieuwe club kan vol aan de bak. Deze herfst biedt een uitdaging en vooral een kans. Als de drie bloedgroepen er samen in slagen de temperatuur niet te hoog op te laten lopen, kan misschien voorkomen worden dat de herfst van 2012 in de geschiedschrijving het predicaat ‘heet’ zal krijgen.

Dat betekent dus niet dat je vergaderingen moet afgelasten zo gauw een paar boze mensen zeggen dat ze komen demonstreren. Dit is kennelijk het geval bij een vergadering van CCR en EU in Brussel die met de banken was gepland over financieringen in de binnenvaart. Weet je wat? We annuleren de bijeenkomst en daarmee is het probleem opgelost.

Een van de prachtige verworvenheden van de EU is dat we al sinds mei 1945 vrede kennen in West-Europa. Die (lieve) vrede bewaar je helaas niet door net te doen alsof er niks aan de hand is als er wel iets aan de hand is. Het belangrijkste in die grote commune is dat je met elkaar blijft communiceren en ‘met elkaar’ betekent dat je ook moet luisteren wat die ander zegt en bedoelt (wat helaas niet altijd hetzelfde is).
Eigen interpretaties en halve waarheden veroorzaken misverstanden en maken mensen onnodig boos. Onze cartoon Maatje van 11 september (hoe mikken we het zo uit) was een schot in de roos. In dat plaatje vaart een reusachtig Nederlands schip over een klein, Frans binnenschip heen. Een nachtmerrie voor iedereen. Dat staat er ook boven. Het is de angstdroom van president Hollande. Natuurlijk ligt hij er niet wakker van dat een Nederlands schip een aanvaring krijgt met een spits. Het is een spotprent en overdrachtelijk bedoeld. Hij zou bang zijn dat grote, Nederlandse schepen de markt in Frankrijk overnemen van de (Franse) spitsen en daarop zijn beslissing baseren om zijn steun aan het Seine-Nord project zacht gezegd te heroverwegen. Het grapje is dat we de binnenvaart belangrijker maken dan zij in werkelijkheid is (hoe graag we dat ook anders zouden willen zien) en daarbij refereren aan het vooroordeel over het Franse chauvinisme. Ik denk overigens niet dat Hollande één seconde over Hollandse concurrentie op de vaarwegen nadenkt. Hij ziet gewoon een paar miljard besparingen door een project te schrappen. Maar kennelijk leeft die angst wel onder Franse schippers en dat heeft toch een frappante uitwerking. De cartoon wordt namelijk aangehaald als ‘bewijs’ dat de Nederlanders de Franse markt over willen nemen. Alsof we daartoe oproepen. Dat is natuurlijk niet zo. Het is hooguit een suggestie dat de concurrentie van grotere schepen op dat kanaal weleens de spitsenvaart in Frankrijk kan bemoeilijken. En dat zijn de Franse schippers dus met ons eens. De cartoon-affaire is bij deze opgelost.

Was het altijd maar zo makkelijk. Toen ik las dat BLN als input voor het regeerprogram een wetsontwerp voor het opleggen van schepen had ingezonden, dacht ik: briljant. Er is immers alle reden toe om een concrete ingreep te (her)overwegen. Als banken niet naar Brussel durven komen omdat ze bang zijn voor protesterende schippers, dan is er toch iets aan de hand. Iets dat je niet oplost met een onderzoekje of een ambassadeur of zo.

Ik ben echter bang dat het voorstel van BLN een herhaling van zetten is en dat het Rutte II wel erg makkelijk wordt gemaakt om nee te zeggen, want het mag niet van de Nma. Wat de onderzoekjes en de ambassadeur wel hebben aangetoond is dat samenwerken loont, dus waarom zou je niet de overheid vragen om een actief stimuleringsbeleid voor samenwerken? Niet door domweg geld te geven maar wel om garant te staan bij banken voor kredietfaciliteiten voor die verbanden. De binnenvaart heeft volop toekomst (vindt iedereen) dus garant staan is niet zo riskant voor een overheid. En die banken kunnen dan doen waar ze goed in zijn: zonder risico geld uitlenen. Hoeven ze ook niet meer bang te zijn voor boze schippers. En wij kunnen weer een leuke cartoon bedenken.

Michel Gonlag
GEEF JE MENING

Wilt u liever reageren zonder registreren?
- Voer uw commentaar in
- Vul uw naam en e-mailadres in
- Vink "Ik reageer liever als gast" aan
- Druk op de pijl om de reactie te plaatsen.