Het domino-effect

Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN) is al een feit. Na afgelopen zaterdag verschuiven de meningsverschillen over de verdere invulling van contributies en inspraak, posities en personeel naar de achterhoede. De Binnenvaart Branche Unie (BBU) heeft met meerderheid van stemmen besloten om het bestuur mandaat te geven BLN te water te laten. Dit zal een domino-effect hebben naar CBRB en Koninklijke Schuttevaer toe want niemand wil spelbreker zijn.

Je kunt wel tegenwerpen dat er zaterdag maar 144 schippers vóór hebben gestemd, maar daar staat tegenover dat slechts 18 tegen stemden en er dus zo’n 600 bij BBU aangesloten schippers waren, die zich van stemming onthielden, niet wisten waar het over ging, het verder koud laat of wat ze ook voor reden hadden om niet de moeite te nemen om hun stem uit te brengen. Laten we het er op houden dat zij vertrouwen op degenen die wel wisten hoe belangrijk het was. Dat geldt natuurlijk in zekere zin ook voor duizenden schippers die niet bij de BBU zijn aangesloten, voor wie het moment nadert om een gezamenlijke club wel te ondersteunen. Of laten ze voortaan al hun beslissingen over aan 144 collega’s?
Vorige week werd de zaak verder op scherp gezet door de CBOB-leden die hun eigen bond steeds dieper in de organisatiestructuur weg zagen zakken. Je ziet op alle niveaus steeds die worsteling met de afweging tussen het eigen en het algemeen belang, wat overigens niet is voorbehouden aan de CBOB-ondernemer, want het hoort bij ondernemen om eerst aan je eigen belang of zaak te denken. Daar is niet alleen niets mis mee, het zou niet goed zijn als je het niet deed, want dan zou je bedrijf geen lang leven zijn beschoren.

Intussen wordt het transitiecomité het applaus bespaard en krijgt het comité het verwijt zich niet te hebben beziggehouden met de markt, want daar was het toch om begonnen. Dat is niet terecht. Heel simpel omdat het transitiecomité is voor de transitie van een aantal organisaties naar één grote club. Het is een eerste aanzet om vervolgens de hele binnenvaartmarkt op sleeptouw te nemen naar meer eenheid en een betere positie. Je mag dan als brancheclub die markt niet beïnvloeden, het gaat uiteindelijk om de positie in de markt. Daar zal BLN zich nu mee bezig moeten gaan houden. Er ligt al een mooi rapport door professor Van Dijk en consorten, waar BLN iets mee moet. Het is in opdracht van de leider van het transitieproces vervaardigd en wees uit dat de binnenvaartmarkt aan alle kanten rammelt, omdat door de bank genomen de ondernemers in deze sector nou eenmaal alleen met elkaar kunnen concurreren op basis van die platvloerse prijzen. Indirect kan BLN dus wel die markt beïnvloeden, door politiek af te dwingen dat alles maar aan de markt overlaten geen panacee is, zeker niet als een regering wil laten zien dat ze zo slim is om te erkennen dat de binnenvaart geen probleem maar een oplossing is voor overweldigende problemen waar de maatschappij mee kampt en zal kampen. Het rechtlijnige en soms simplistische denken van ondernemers, van politici, ook wel van mensen, het zijn allemaal steentjes die een keer om moeten en er moeten nog heel wat dominosteentjes omkukelen voordat de binnenvaart recht wordt gedaan. Maar iemand moet die eerste een zetje geven.

Michel Gonlag
GEEF JE MENING

Wilt u liever reageren zonder registreren?
- Voer uw commentaar in
- Vul uw naam en e-mailadres in
- Vink "Ik reageer liever als gast" aan
- Druk op de pijl om de reactie te plaatsen.