Imtech Marine gaat onderzeeërs moderniseren

Bij het Marinebedrijf vond op 13 mei de officiële start plaats van de uitvoering van het Instandhoudingsprogramma Walrusklasse onderzeeboten (IP-W). Hierbij heeft de Defensie Materieel Organisatie (DMO) aan Imtech Marine Netherlands opdracht gegeven voor het uitvoeren van de (scheeps)werktuigkundige en elektrische werkzaamheden. 

 

Directeur Sytze Voulon van Imtech Marine Netherlands en Commandeur Hans Lodder tekenen de opdracht voor modernisering van onderzeeboten. (foto’s Ministerie van Defensie)

De opdracht Instandhoudingsproject Walrusklasse (IP-W) wordt uitgevoerd bij het Marinebedrijf in Den Helder en loopt tot 2020. IP-W omvat het uitvoeren van een veelheid aan modificaties, zoals het demonteren, monteren en installeren van apparatuur en systemen. Daarna zijn de onderzeeërs tot minimaal 2025 doelmatig operationeel inzetbaar. Een rode draad in dit grote, complexe project is de goede samenwerking tussen Defensie, de Nederlandse industrie en de kennisinstituten, met een belangrijke rol voor Imtech Marine.

Beperkte ruimte
Het programma behelst onder andere uitgebreide conserveringswerkzaamheden, vervanging van delen van de sonarinstallatie, van het periscoopsysteem door een optronische mast, van het Combat Management Systeem en het Internal Communication-systeem, aanpassingen aan een aantal platformsystemen en de complete herinrichting van de centrale, radiohut en elektronische hut. Daarnaast speelt Imtech Marine een rol bij de installatie van de SATCOM-systemen en het leveren van de nieuwe consoles voor de heringerichte commandocentrale.
“Het is een prachtige uitdaging om deze klus binnen de geplande tijd in de beperkte ruimtes van een onderzeeboot met een groot team van monteurs, lassers, specialisten, bedrijfsleiders en veiligheidsexperts, te klaren”, vertelt Harm Kappen, binnen Imtech Marine verantwoordelijk voor de marketing & sales-activiteiten in het marinedomein.

 

Commandeur Hans Lodder en Sytze Voulon van Imtech Marine Netherlands knippen de kabel door in de commandocentrale van Zr. Ms. Zeeleeuw. Van links Henk Jan Vink (TNO directeur defensie-onderzoek), KLTZ Jouke Spoelstra, Sytze Voulon (directeur Imtech Marine Netherlands), KTZ Marc Elsensohn, CDR Hans Lodder en KLTZT Danny van den Bosch.

 
Walrusklasse
Imtech Marine is sinds de jaren ’80 actief betrokken bij de onderzeeërs van de Nederlandse Walrusklasse. “Onze kennis en ervaring in het marinedomein, en in het bijzonder op onderzeebootgebied, komen bij deze opdracht goed van pas”, zegt Kappen.
“Als elektrische systeemintegrator bedenken we binnen de beschikbare ruimte slimme en efficiënte oplossingen. In de voorbereiding zijn ontwerpzaken zoals ruimte-indeling, gewichtsverdeling, ergonomie en veiligheid ruimschoots en nauwgezet bekeken.”
Imtech Marine start in de tweede helft van 2013 met de werkzaamheden aan boord van Zr MsZeeleeuw. Daarna volgen de Zr Ms Dolfijn, Zr. Ms Bruinvis en Zr Ms Walrus. De vierde en laatste onderzeeboot moet in 2020 gereed zijn.

Voortrekkersrol
Imtech Marine heeft sinds 2009 een voortrekkersrol bij de voorbereidingen voor deze omvangrijke modernisering. Twee projecten gingen vooraf aan de uitvoering; het Walrus Engineering Support Project (WESP) en het Production Engineering project (WESP-PE). Naast Imtech Marine waren ook de bedrijven Nevesbu en Verebus, Nedinsco, Technovia en TNO als kennisinstituut betrokken in deze voorbereidende projecten.
Het projectteam zal zeer nauw samenwerken met het specialistische onderhoudsteam van het Marinebedrijf. Het Marinebedrijf voert in dezelfde periode het meerjarig onderhoud uit. Een ander omvangrijk deelproject binnen IP-W is het opnieuw aanbrengen van de conservering. Deze opdracht is arbeidsintensief en bestaat uit het verwijderen van de huidige conservering, het waar nodig herstellen van de (druk)huid en het opnieuw conserveren.
GEEF JE MENING

Wilt u liever reageren zonder registreren?
- Voer uw commentaar in
- Vul uw naam en e-mailadres in
- Vink "Ik reageer liever als gast" aan
- Druk op de pijl om de reactie te plaatsen.