Columns

Archief.

Accent Shift

De branchevertegenwoordigers zouden niet genoeg aansprekende resultaten boeken. Dat zou de reden zijn dat slechts een derde deel van de schipperondernemers meebetaalt aan hun vertegenwoordiging. Lees meer

Wat wil de bevrachter?

Bevrachters zijn bij mijn weten zelden liefdadigheidsinstellingen en al waren ze dat, dan zou het mij erg verdacht voorkomen dat een dergelijke instelling zich opstelt als tussenpersoon in de bikkelharde vervoerswereld, waar gewoon nooit sprake is van liefdadigheid. Lees meer

Verontwaardigd

De ASV is weer eens verontwaardigd. De andere bonden nemen nauwelijks de moeite te reageren op wat de ASV te berde brengt. Het is ook niet zo’n grote club meer, al hebben ze ook best een flinke groep passieve medestanders in de zwijgende meerderheid. Lees meer

Over de limiet

Er wordt dus een limiet gesteld aan de werkuren van ‘vrije’ ondernemers. Om de onderlinge concurrentie te beperken. Lees meer

Werk voor lobbyisten

Als het bij vrijwel alle partijen over mobiliteit gaat, gaat het over de trein, het OV en personenauto’s. Dat heeft een enorm voordeel. Tijdens kabinetsformaties kunnen daar dus zonder het partijprogramma te hoeven raadplegen freewheelend plannen over gemaakt worden Lees meer

Gedachte-experiment of dagdroom?

Zoals je ook bepaalde ambtelijke instanties in gedachten rustig kan afschaffen, kun je gerust alle vaarwegen behalve de doorgaande vaart dichtgooien, in gedachten. Lees meer

Tol betalen

Wat kunnen ze dat toch goed bij de CBOB. Niet alleen zit de zaal echt bomvol bij hun jaarvergadering die je echt bijna kan omschrijven als een congres, ook zitten er allemaal mensen die op verschillende niveaus wat in de melk te brokkelen hebben. Lees meer

Eigen leven

In de zeventiger en tachtiger jaren steeg het spook van de computers op. De technieken die werden gebruikt, werden steeds onbegrijpelijker en veel mensen begonnen bang te worden dat die techniek een eigen leven zou gaan leiden. Lees meer

Foute sokken

Hoe simpeler de voorstelling van zaken in de politiek, hoe ingewikkelder het wordt om te regeren. Die arme burgemeester Annemarie Jorritsma – inderdaad, de voorzitter van de Koninklijke Schuttevaer – draagt weliswaar zelf geen hoofddoek, maar heeft daar sinds woensdag wel een probleem mee in haar raad. Lees meer

Wisseling van baan

Op internet gaat alles sneller, maar het lijkt alsof de werkelijkheid zich daaraan aanpast. Wat Tineke Huizinga nog maar half aandacht voor de binnenvaart? Voordat je dat online hebt gezet, is ze benoemd tot minister van VROM. Lees meer

Wat nu na de val van het kabinet?

Wat is het gevolg voor de binnenvaart van de val van kabinet Balkenende IV? Wel, Tineke Huizinga moet haar aandacht nu verdelen over haar werk - besturen van haar smaldeel op het ministerie - en haar liefhebberij: stemmen vergaren voor haar partij de ChristenUnie. Lees meer

Kostbare tijd

Letterlijk kostbare tijd heeft het dus gekost om erachter te komen dat een oplegregeling door een sector nooit mag. Nooit. Het zal wel politiek correct zijn dat de sector eerst netjes alles op alles mag zetten om de NMa te overtuigen, maar waarom zolang in onzekerheid laten als van tevoren vaststond dat er geen schijn van kans was? Lees meer